Казенне підприємство “Морська пошуково-рятувальна служба” (надалі – МПРС) утворена з  метою забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України, як держави прапору та прибережної держави, щодо:

– організації, діяльності та утримання відповідної ефективної пошуково-рятувальної служби;

– створення національного органу з загальної координації пошуку і рятування та забезпечення в повному обсязі заходів з морського пошуку і рятування в пошуково-рятувальному районі України.

Мета створення МПРС: здійснення заходів щодо організації пошуку і рятування на морі, охорони людського життя у відкритому морі у відповідності з міжнародними договорами, стороною яких є Україна, а саме:

– Міжнародна конвенція з пошуку і рятування на морі 1979 року (SAR);

– Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS);

– Конвенція ООН з морського права 1982 року (UNCLOS);

– Угода про співробітництво причорноморських країн з пошуку і рятування на Чорному морі 1998 року (Ankara agreement);

– Керівництво з міжнародного авіаційного і морського пошуку і рятування (IAMSAR).

Морський пошуково-рятувальний район України складає близько 137 тис. км2, що є приблизно чвертю сухопутної території держави.

Головне завдання МПРС – забезпечення несення постійної пошуково-рятувальній готовності для оперативного рятування людей, надання їм невідкладної медичної допомоги та евакуації у безпечне місце.