СТОП КОРУПЦІЯ

Повідомити про корупційне правопорушення

Відповідно до статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» особа, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривач), – особа, яка за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, повідомляє про порушення вимог цього Закону іншою особою. Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави. За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв’язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог цього Закону, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві”.

Особа або член її сім’ї не може бути звільнена чи примушена до звільнення, притягнута до дисциплінарної відповідальності чи піддана з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням нею про порушення вимог цього Закону іншою особою.

Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом.

Казенне підприємство «Морська пошуково-рятувальна служба» співпрацює із особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави.

Працівники підприємства, партнери підприємства, небайдужі громадяни можуть залишити відповідне повідомлення, інформація в якому стосується конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені, а також підкріплене доказами, щодо посадових осіб підприємства.

Повідомлення завідомо неправдивих відомостей тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

Повідомити про корупційне правопорушення можна наступними засобами:

через веб-сайт Міністерства інфраструктури України;

https://mtu.gov.ua/content/zvorotniy-zvyazok.html

 • за контактним телефоном +38(048) 774-42-45 у робочий час;

 • на електронну пошту y.bugov@sar.gov.ua;

 • на особистому прийомі в уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції, який здійснюється щовівторка та щочетверга  з 10.00 до 13.00 год;

 • та поштою за адресою: Україна, 65114, м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога,140а, при цьому на конверті слід зазначити  «Про корупцію».

Повідомлення про порушення вимог Закону може бути здійснене без зазначення авторства (анонімно).

Вимоги до анонімних повідомлень про порушення вимог Закону та порядок їх розгляду визначаються Законом. Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону підлягає перевірці у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, керівник відповідного органу або його заступник продовжують термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання. Закон не містить спеціальних строків перевірки повідомлень, поданих викривачем із зазначенням авторства. У зв’язку з цим для врегулювання зазначеного питання рекомендуємо керуватися положеннями частини п’ятої статті 53 Закону.

Для визначення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції, якого необхідно повідомити про вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, пропонуємо керуватися додатком 2 ( https://nazk.gov.ua/news/u-nazk-zatverdyly-metodychni-rekomendaciyi-shchodo-organizaciyi-roboty-iz-povidomlennyamy-pro ) до Методичних рекомендацій щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами.

Розгляд повідомлень про порушення вимог Закону здійснюється уповноваженою особою казенного підприємства «Морська пошуково-рятувальна служба».

Про яке корупційне правопорушення Ви повідомляєте?

 • Реальні доходи або майно посадових осіб підприємства не відповідають декларації

 • Порушення, які пов’язані з організацією роботи із запобігання і виявлення корупції на підприємстві

 • Порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції” уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції

Співпраця з викривачами корупції

Гарантії державного захисту викривачів
Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачі), перебувають під захистом держави, право на захист у особи виникає у зв’язку з повідомленням нею про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою.

Гарантії захисту щодо анонімності та нерозголошення інформації щодо викривачів

 1. Передбачена Законом України «Про запобігання корупції» можливість повідомляти інформацію анонімно (частина п’ята статті 53 Закону України «Про запобігання корупції»).

 2. Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом (абзац другий частини третьої статті 53 Закону України «Про запобігання корупції»).

Гарантії захисту за наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну

Якщо у зв’язку із здійсненим повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» існує загроза життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» (частина друга статті 53 Закону України «Про запобігання корупції»).

Гарантії у сфері захисту трудових прав

До особи, яка здійснила повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» або члена її сім’ї, у звʼязку зі здійсненням такого повідомлення не можуть бути застосовані наступні заходи:

 • звільнення або примушення до звільнення;

 • притягнення до дисциплінарної відповідальності;

 • інші негативні заходи (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати) (абзац перший частини третьої статті 53 Закону України «Про запобігання корупції»). Водночас, у разі звільнення без законної підстави або незаконного переведення на іншу роботу у зв’язку з повідомленням про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою працівник повинен бути поновлений на попередній роботі органом, який розглядає трудовий спір. (частина перша статті 235 Кодексу законів про працю України).

У разі наявності підстав для поновлення на роботі працівника, який був звільнений у зв’язку із здійсненим ним або членом його сім’ї повідомленням про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою, та за його відмови від такого поновлення орган, який розглядає трудовий спір, приймає рішення про виплату йому компенсації у розмірі шестимісячного середнього заробітку (частина четверта статті 235 Кодексу законів про працю України).

Гарантії захисту у адміністративному процесі

Національне агентство з питань запобігання корупції може бути залучено як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача у справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) у зв’язку з повідомленням ним або членом його сім’ї про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою (абзац другий частини другої статті 53 Кодексу адміністративного судочинства України).

Гарантії захисту у цивільному процесі

Національне агентство з питань запобігання корупції може бути залучено як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача у справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) у зв’язку з повідомленням ним або членом його сім’ї про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою (абзац другий частини другої статті 35 Цивільного процесуального кодексу).
У справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) у зв’язку з повідомленням ним або членом його сім’ї про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою обов’язок доказування правомірності прийнятих при цьому рішень, вчинених дій покладається на відповідача (абзац третій частини першої статті 60 Цивільного процесуального кодексу).

Звіти щодо виконання антикорупційної програми КП «МПРС»

  Звіт щодо діяльності з питань запобігання та виявлення корупції за 1 півріччя 2018 року

 Звіт за перший квартал 2019 року щодо виконання антикорупційної програми КП «МПРС»

 Звіт за другий квартал 2019 року щодо виконання антикорупційної програми КП «МПРС»

 Звіт за третій квартал 2019 року щодо виконання антикорупційної програми КП «МПРС»

 Звіт за четвертий квартал 2019 року щодо виконання антикорупційної програми КП «МПРС»

 Звіт за перший квартал 2020 року щодо виконання антикорупційної програми КП «МПРС»

 Звіт за другий квартал 2020 року щодо виконання антикорупційної програми КП «МПРС»

 Звіт за третій квартал 2020 року щодо виконання антикорупційної програми КП «МПРС»

 Звіт за четвертий квартал 2020 року щодо виконання антикорупційної програми КП «МПРС»

Звіт за перший квартал 2021 року щодо виконання антикорупційної програми КП «МПРС»

 Звіт за другий квартал 2021 року щодо виконання антикорупційної програми КП «МПРС»

 Звіт за третій квартал 2021 року щодо виконання антикорупційної програми КП «МПРС»

Сообщение отправлено:
Сообщение получено
0%

[default value]

Анкета для проведення опитування громадян, які взаємодіяли (взаємодіють) з МПРС

Опитування

Шановний відвідувачу!

Казенне підприємство «Морська пошуково-рятувальна служба» проводить оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності.

Корупційний ризик – це ймовірність того, що відбудеться подія корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, яка негативно вплине на досягнення КП «МПРС» визначених цілей та завдань.

Ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків проводиться шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища КП «МПРС» на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативних документах й організаційно - управлінській діяльності підприємства.

Внутрішнє середовище – це існуючі на підприємстві організаційно-управлінські процеси, які спрямовані на забезпечення реалізації ним законодавчо закріплених функцій та завдань

Зовнішнє середовище – це ряд чинників навколишнього середовища (законодавчі, інші нормативно-правові акти, крім актів, прийнятих безпосередньо органом влади, природні явища тощо), що впливають на здійснення підприємством повноважень, тоді як КП «МПРС» не має прямого впливу на ці чинники.

Чинники корупційного ризику – це умови та причини, що можуть заохочувати (стимулювати), викликати або дозволяти скоєння посадовою особою при виконанні нею посадових функцій діянь, які можуть призвести до вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Нормативні акти, які регулюють діяльність КП «МПРС», аналізуються на предмет виявлення норм щодо здійснення підприємством дискреційних повноважень і норм, що сприяють вчиненню корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (нечітко сформульовані дефініції та мовні конструкції, правові колізії тощо).

Ідентифікація корупційних ризиків в організаційно-управлінській діяльності підприємством передбачає вивчення та аналіз таких складових:

Організаційна структура;Система внутрішнього контролю;Управління персоналом;Проведення процедур закупівель;Надання адміністративних послуг;Реалізації контрольно-наглядових функцій;Дотримання вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції»;Інших питань, що випливають з діяльності підприємства.

У зв’язку з цим просимо заповнити наведену нижче форму, у яких надати інформацію про можливі чинники корупційних ризиків:

Анкета для проведення анонімного опитування громадян, які взаємодіяли (взаємодіють) з казенним підприємством «Морська пошуково-рятувальна служба» або учасника оцінки корупційних ризиків

Просимо звернути увагу, що зазначене опитування стосується діяльності казенного підприємства «Морська пошуково-рятувальна служба».

Обязательно превышен размер файла недопустимое расширение файла
Будь ласка, виправте помилки та спробуйте ще раз