Терміни та визначення

МПРС” – Морська пошуково-рятувальна служба

ГМЗЛБ” – Глобальна морська система зв’язку під час лиха та забезпечення безпеки

БРЦ” – береговий радіоцентр

ДМРКЦ” – Державний морський рятувально-координаційний центр

МРПЦ” – Морський рятувальний підцентр